Św. Josemaría
Książki św. Josemaríi

Droga

«Czytaj te rady bez pośpiechu. Zastanawiaj się nad tymi rozważaniami w skupieniu. Są to sprawy, które szepczę Ci na ucho, jak przyjaciel, brat, ojciec, a zwierzeń tych wysłuchuje Bóg». Tymi słowami zaczyna się Droga, najbardziej znana i najbardziej popularna książka św. Josemaríi. Dziełko to uważane jest [...] Tagi:

Bruzda

W jednej z not do wydania Drogi w roku 1950 św. Josemaría obiecywał czytelnikowi nową książkę - Bruzdę, która została opublikowana wiele lat później, w 1986 roku, po jego śmierci. Prałat Álvaro del Portillo tłumaczy we wprowadzeniu powód tego opóźnienia: «Przy różnych okazjach (...) był [...] Tagi:

Kuźnia

Książka ta, która ukazała się drukiem w 1987 roku, jest w strukturze podobna do Drogi i Bruzdy. Składa się z 1055 punktów podzielonych na trzynaście rozdziałów. Pokazuje duchową drogę, która prowadzi do utożsamienia z Chrystusem. Św. Josemaría mówi w przedmowie: «Owa matka, miłująca święcie jak [...] Tagi:

Przyjaciele Boga

Ten zbiór homilii był pierwszym pośmiertnie wydanym dziełem św. Josemaríi. Został on opublikowany w 1977 roku i zawiera osiemnaście homilii, wygłoszonych w latach 1941 - 1968, które z głębokim spojrzeniem nadprzyrodzonym podejmują różne aspekty życia w Chrystusie: wielkość życia codziennego, wolność jako dar, ważność cnót [...] Tagi:

To Chrystus przechodzi

Ten zbiór homilii, w sumie osiemnaście, uporządkowanych według roku liturgicznego, poczynając od Adwentu aż do uroczystości Chrystusa Króla, tworzy jedną z najbardziej znanych książek św. Josemaríi. Autor przedstawia podstawowe prawdy wiary językiem jasnym i bezpośrednim, opierając swoje stwierdzenia na Piśmie Świętym. Zatrzymuje się szczególnie na rozważeniu [...] Tagi:

Różaniec Święty

Tę krótką książeczkę św. Josemaría napisał całą za jednym razem, w pewien grudniowy poranek 1931 roku, po odprawieniu Mszy Świętej. Przelewał na jej strony pewien sposób rozważania tajemnic życia Jezusa i Maryi oraz miłosnego i pobożnego odmawiania Różańca. Została ona przetłumaczona na dwadzieścia trzy języki [...] Tagi:

Droga Krzyżowa

«Panie mój i Boże mój, pod pełnym miłości spojrzeniem naszej Matki przygotowujemy się, by towarzyszyć Ci na drodze boleści, która stała się ceną naszego odkupienia. Pragniemy cierpieć to wszystko, co Ty wycierpiałeś, ofiarować Ci nasze biedne skruszone serca, albowiem Ty, niewinny, masz umrzeć za nas, [...] Tagi:

Kochać Kościół

Książka ta zawiera trzy homilie wygłoszone przez św. Josemaría w latach 1972 - 1973, gdy Autor mocno cierpiał z powodu sytuacji w Kościele. Są one intymnym wyrazem miłości i wierności Oblubienicy Chrystusa. W pierwszej homilii, zatytułowanej „Nadprzyrodzony cel Kościoła", mówi o pochodzeniu i misji Kościoła, „powszechnego [...] Tagi:

Rozmowy z Prałatem Escrivá

W latach następujących po Soborze Watykańskim II opublikowane zostały liczne wywiady ze św. Josemaríą w różnych gazetach i czasopismach na świecie, takich jak Time, Le Figaro, czy New York Times. Założyciel poruszał w nich, z prostotą i w sposób jasny, wiele zagadnień wiary chrześcijańskiej, które [...] Tagi: