Św. Josemaría
Opus Dei, Prałatura Personalna

Jak i dlaczego powstało Opus Dei?

"Dzieła, które rodzą się z Woli Bożej, nie mają innego wytłumaczenia, stanowią Boże pragnienie, by były używane, jako wyraz Jego Woli powszechnego Zbawienia. Od pierwszych chwil swego istnienia Opus Dei było powszechne, katolickie", tłumaczy św. Josemaria. Tagi: Założenie Opus Dei, Opus Dei

Wierni Opus Dei

W skład Opus Dei wchodzi prałat, kapłani i osoby świeckie, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Osoby, które proszą o przyjęcie do Opus Dei, czynią to poruszone powołaniem Bożym, które jest bardziej szczegółowym określeniem ich powołania chrześcijańskiego, otrzymanego wraz z chrztem. Tagi: Formacja, Opus Dei, Powołanie chrześcijańskie, Powołanie

Opus Dei

Opus Dei oznacza Dzieło Boże. Pełna nazwa brzmi: Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei. Nazywana także krócej Prałaturą Opus Dei albo po prostu Opus Dei. Tagi: Namiętnie kochać świat, Formacja, Opus Dei, Prałatura Opus Dei

Prałatura Personalna

Prałatura personalna jest formą prawną przewidzianą przez Sobór Watykański II, stworzoną w celu prowadzenia szczególnych zadań i dzieł apostolskich. W przypadku Opus Dei jest to zadanie rozpowszechniania we wszystkich środowiskach społecznych głębokiej świadomości powszechnego powołania do świętości i apostolstwa. Tagi: Prałatura Opus Dei

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża

Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża jest stowarzyszeniem duchownych ściśle złączonym z Opus Dei. Tworzą je duchowni Prałatury — którzy są jej pełnymi członkami — i diakoni oraz prezbiterzy diecezjalni, którzy chcą do niego należeć. Tagi: 14 lutego, Opus Dei, Kapłaństwo, Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża

Niektóre cechy ducha Opus Dei

„Wolą Bożą jest wasze uświęcenie”, jak powiedział Święty Piotr do pierwszych chrześcijan. To przesłanie jest „stare jak Ewangelia, i tak jak Ewangelia nowe”. Bóg wzywa wszystkich ochrzczonych do pełni świętości. Tagi: Synostwo Boże, Wolność, Małżeństwo, Opus Dei, Jedność życia

Współpracownicy Opus Dei

Współpracownicy Opus Dei to osoby, które nie będąc członkami Prałatury, pomagają w różnych pracach apostolskich Opus Dei. Współpracownikami Opus Dei mogą być mężczyźni i kobiety niezależnie od rasy, religii, kultury, zawodu czy sytuacji materialnej. Tagi: Dialog ekumeniczny, Formacja, Ubóstwo, Solidarność