Święty Josemaria Escriva. Założyciel Opus Dei - Dzień jak dzisiaj http://www.pl.escriva.org/ <![CDATA[1-11]]> Wszystkich Świętych. Święto wszystkich tych, którzy już radują się z oglądania Boga. “Niełatwo jest być świętym, ale też nie tak trudno. Być świętym, to być dobrym chrześcijaninem – upodabniać się do Chrystusa. Im ktoś jest bardziej podobny do Chrystusa, tym lepszym jest chrześcijaninem, tym bardziej należy [...]]]> <![CDATA[30.06.2010]]> Wspomnienie pierwszych męczenników rzymskich. "Aby iść śladami Chrystusa, współczesny apostoł nie potrzebuje nic reformować, ani tym bardziej odcinać się od otaczającej go rzeczywistości historycznej...- Wystarcza mu postępować jak pierwsi chrześcijanie, ożywiając otoczenie"]]> <![CDATA[29.06.2010]]> Świętego Piotra i Pawła, apostołów. "Ze wszystkich sił kocham Rzym Piotra i Pawła, obmyty krwią męczenników, ośrodek, z którego tak wielu wyszło, żeby rozpowszechniać po całym świecie zbawcze słowo Chrystusa. Być Rzymianinem nie jest żadną oznaką partykularyzmu, a jedynie autentycznego ekumenizmu; pociąga za sobą [...]]]> <![CDATA[31.5.2010]]> Nawiedzenie świętej Elżbiety. Św. Josemaría tak komentuje tę tajemnicę Różańca Świętego: "Podążamy pospiesznie w góry, do pewnego miasta w pokoleniu Judy. (Łk 1,39). Przybywamy na miejsce. I oto dom, w którym ma się narodzić Jan Chrzciciel. Elżbieta z wdzięcznością oddaje cześć Matce swego Odkupiciela: Błogosławiona [...]]]> <![CDATA[29.4.2010]]> Świętej Katarzyny ze Sieny. "Kościół Katolicki jest rzymski. Rozkoszuję się tym słowem: rzymski! Czuję się rzymski, ponieważ rzymski oznacza powszechny, katolicki; ponieważ sprawia, że coraz bardziej kocham Papieża, słodkiego Chrystusa na ziemi (il dolce Cristo in terra), jak lubiła mawiać św. Katarzyna Sieneńska, którą uważam [...]]]> <![CDATA[1.1.2012]]> Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. "Maryja z pewnością chce , żebyśmy ją wzywali, żebyśmy zbliżali się do Niej z ufnością, żebyśmy odwoływali się do Jej macierzyństwa, prosząc Ją , aby okazała że jest naszą Matką. Jest to jednak Matka, która nie daje się nam prosić, [...]]]> <![CDATA[27.12.2009]]> Świętego Jana Ewangelisty. "Czy myślałeś czasami ze świętą zazdrością o Apostole młodzieńcu, Janie, quem diligebat Iesus - którego miłował Jezus? Czy nie chciałbyś być godzien tego, by nazywali cię "tym, który kocha wolę Boga"? Zastosuj odpowiednie środki, dzień po dniu."]]> <![CDATA[8.12.2009]]> Święto Niepokalanego Poczęcia NMP. "Jak bardzo cieszy to ludzi, gdy przypomina im się ich pokrewieństwo z wybitnymi postaciami ze świata literatury, polityki, wojska, Kościoła! - Śpiewaj Niepokalanej Dziewicy, przypominając Jej: Zdrowaś Maryjo, Córko Boga Ojca! Zdrowaś Maryjo, Matko Boga Syna! Zdrowaś Maryjo, Oblubienico Boga Ducha [...]]]> <![CDATA[9.11.2009]]> Kościół obchodzi święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie, pierwszej bazyliki chrześcijańskiej i kościoła, którego biskupem jest następca Piotra. "Nasza Matka święta pisze św. Josemaria w Kuźni - Kościół z bezgraniczną miłością rozsiewa ziarno Ewangelii po całym świecie. Od Rzymu aż po krańce ziemi. - Współdziałając [...]]]> <![CDATA[12.10.2009]]> Najświętsza Maryja Panna del Pilar. "Nabożeństwo do NMP z Pilar zaczęło się w moim życiu w momencie, gdy rodzice, z pobożnością właściwą Aragończykom, zaszczepili je w duszy każdego ze swoich dzieci. Później, podczas moich studiów w seminarium, jak również, gdy studiowałem prawo na Uniwersytecie [...]]]>